Karins Kviltar

Händelser och daganteckningar 2011

Besök på McDonalds

2011-07-05

Styrelsen i Lundkovallkött gjorde idag ett studiebesök på Mc Donalds.Mc Donalds planerar att ha en kampanj för att stödja svensk köttproduktion och skulle vilja att produktionen av hamburgare skulle göras av svensk köttråvara.

När kan vi komma dithän? Sverige importerar hälften av det kött vi äter. Massor av betesmarker och åkrar växer igen. Ladugårdarna som mjölkkorna lämnar blir inte hem för köttdjur. För att vår inhemska produktion av kött ska öka måste yngre bönder vilja satsa på rationella byggnader och vi måste få till en lönsamhet i köttproduktionen.

Många goda krafter måste samverka om vi ska få en ökad köttproduktion i Sverige och Roslagen.

Vi i Lundkovallkött har sökt projektbidrag ur landsbygdsprogrammet för att skapa kanaler för att lokalt kunna köpa och sälja slaktdjur och kött för lokal konsumtion.Efterfrågan finns, det visade ett leaderprojekt som LRF Mälardalen genomförde förra året. Den rapporten kan du läsa här

Länsstyrelsen tycker att projektet väl uppfyller Stockholms läns vision om landsbygdens utveckling men.....projektet behöver för att kunna bli av övrig offentlig medfinansiering.

Utan mjölk- och köttproduktion i Roslagen växer vårt unika roslagslandskap igen.

På Mc Donalds hemsida finns en ung bonde i Roslagen som satsat på mjölkproduktion. Du träffar henne här

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)